Znajdujesz się tutaj: Regulamin
 
 

Regulamin wycieczek:

Email Drukuj
 1. Rezerwację na wycieczkę dokonuje się po podaniu danych osobowych, zgodnych z zapisem w paszporcie i wpłaceniu depozytu. Kwota depozytu wynosi 1000 CAD/USD w przypadku wycieczek lotniczych i 200 CAD/USD w przypadku wycieczek autokarowych chyba, że przy danej wycieczce wymagany jest depozyt w innej wysokości. Finalna płatność obowiązuje Klienta na 60 dni przed wyjazdem. W przypadku promocji cenowych może byc wymagana pełna płatność w chwili dokonania rezerwacji. Zmiany w rezerwacji nie są dozwolone i Klient ponosi pełną odpowiedź finansową wynikajacą z rezygnacji z wyjazdu.
 2. Organizator gorąco poleca wykupienie ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wyjazdu oraz ubezpieczenia medycznego, jeśli Klient nie posiada własnego.
  Program wycieczki powinien być dołączony do rachunku, który Klient otrzymuje w chwili zakupu wycieczki. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie czy informacje zawarte w programie wycieczki zgadzają się z zapisami w rachunku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wzrostu ceny wycieczki maksymalnie o 7% w przypadku zapłacenia przez Klienta depozytu. W przypadku płatności w całosci organizator nie ma prawa do podwyżki ceny. Jesli jednak z niezależnych od organizatora przyczyn wzrastają drastycznie koszty organizacji wycieczki Klient, który zapłacił wycieczkę w całości ma prawo niezakceptować nowych warunków i otrzymać pełny zwrot. Prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy wzrost ceny jest spowodowany znacznym wzrostem podatków rządowych .
 4. W przypadku wycieczek lotniczych obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie godziny wylotu samolotu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez linie lotnicze, które mogą wpływać na wykonanie usługi turystycznej. Klient powinien być na lotnisku co najmniej 3 godziny przed wylotem w przypadku lotów międzynarodowych i na 2 godziny przed wylotem w przypadku lotów krajowych. W przypadku wycieczek autokarowych Klient powinien być na miejscu zbiórki minimum pół godziny przed planowanym odjazdem autokaru.
 5. Bilety lotnicze są niezwracalne, ważne tylko na planowane zgodnie z programem wycieczki daty wylotu, nie mogą być zmieniane lub transferowane.
 6. Dopuszczalny jest bagaż w postaci torby, walizki lub plecaka do 23 kg oraz bagaż podręczny. Niektórzy przewoźnicy pobierają opłatę za bagaż, która leży w gestii Klienta.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty Klienta będące wynikiem działań wojennych, zagrożenia wojną, zamieszek, aktów terorryzmu, katastrof, pożarów, epidemii i innych zagrożeń zdrowia, technicznych problemów z transportem, opóźnieniem lotów z powodów mechanicznych lub pogodowych, zamknięć lotnisk i innych tego typu sytuacji, na które Organizator nie ma wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności.
 8. Zwroty nie są udzielane za niewykorzystane przez Klienta składowe serwisu (np. zakwaterowanie, posiłki, transfery).
 9. Podstawowym dokumentem do podróży jest paszport. Obowiązkiem Klienta jest otrzymanie i pokrycie kosztów wiz wjazowych jeśli takie są wymagane. Klient zobowiązany jest do posiadania niezbędnych dokumentów do przekroczenia granicy. Linie lotnicze mają prawo odmówić wydania karty pokładowanej Klientowi, który nie posiada właściwych dokumentów podróży. W przypadku takiej odmowy Klient jest odpowiedzialny logistycznie i finansowo za dołączenie do grupy. Uwaga! Odmowa wjazdu do innego kraju może być też udzielona nawet w przypadku posiadania przez Klienta wszystkich dokumentów. Często powodem takiej decyzji może być konflikt z prawem, który Klient miał w przeszłości.
 10. Klient powiniem być świadomy, że poziom życia i warunki podróżowania mogą różnić się w poszczególnych krajach od tych, które są w Ameryce Pólnocnej. Niektóre wycieczki wymagają dobrej kondycji i dobrego stanu zdrowia. Organizator zaleca skonsultowanie się ze swoim lekarzem przed dokonaniem rezerwacji na wycieczkę. Podróżowanie do niektórych krajów niesie za sobą ryzyko zachorowania na groźne choroby tropikalne i może wymagać wcześniejszej szczepionki. W tej sprawie klient powinien skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za decyzję klienta w kwestii szczepień i nie udziela porad w tej kwestii. W zależności od rodzaju zalecanego szczepienia lekarz rodzinny może zrobić je samodzielnie lub skierować klienta do jednej z klinik (Travel Vaccination Clinic).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, zniszczenia, ubytki na zdrowiu - tak psychiczne jak i fizyczne, poniesione przez uczestników i będące wynikiem jakichkolwiek opóźnień, strajków czy rozruchów, ani za zapewnienie zastępczego ekwipunku i dodatkowego serwisu, za usterki i uszkodzenia mechaniczne spowodowane w jakikolwiek sposób oraz za żadne zaniedbania, pomyłki i winę po stronie podwykonawców. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za żadne dodatkowe wydatki wynikające z zaniedbania podwykonawców, a Klient niniejszym kategorycznie zrzeka się prawa do jakiejkolwiek rekompensaty za straty, zniszczenia lub ubytki na zdrowiu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawy do odmowy zapisu Klienta na wycieczkę w szczególnych przypadkach. Klient jest zobowiązany w trakcie wycieczki do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych pod groźbą wykluczenia z wycieczki.
 13. Wszelkie sprawy sporne Organizator zaleca rozstrzygać na drodze polubownej. Ewentualne skargi bądź zażalenia muszą być kierowane pisemnie w terminie do 30 dni od zakończenia wycieczki.